Lexicon

We hebben alle technische termen verzameld die handig zijn om de terminologie rond mobiliteit te begrijpen

Sluiten
(B)EV

Battery Electric Vehicle, een voertuig zonder ICE, noch brandstoftank, noch uitlaatpijp. Het vertrouwt op elektriciteit voor de aandrijving.

Sluiten
ASI-aanpak

Avoid → Shift → Improve, de ASI-methodologie structureert de maatregelen (van CO2-reductie maar ook van kosten) in 3 opeenvolgende stappen:

‍Vermijden betekent het verminderen van niet-essentiële verplaatsingen (telewerken, co-working, satellietkantoren,...). Als de reis niet kan worden vermeden, gaan we naar de volgende stap.

Verschuiving, waarbij wordt voorgesteld om de auto te vervangen door alternatieven voor essentiële verplaatsingen (fiets, openbaar vervoer, carpoolen, pendeldienst van het bedrijf, enz.)

Als geen van de alternatieven optimaal is, gaan we over tot de verbeteringsfase. Dit omvat voertuigen die minder energie verbruiken (elektrificatie, minder krachtige motoren, enz.).

Sluiten
VAA

Een voordeel in natura is een voordeel dat een werkgever of bedrijf aan een werknemer geeft (bedrijfsauto, gebruik van een gebouw, geld lenen tegen een gunstig tarief, enz.) Dit voordeel van welke aard dan ook wordt beschouwd als beroepsinkomsten. De werknemer of bedrijfsleider die het ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel in natura. In het geval van een bedrijfswagen, wordt deze ter beschikking gesteld van een werknemer voor persoonlijk en zakelijk gebruik, waarbij de bijbehorende kosten gedekt zijn. Het is een handige vorm van mobiliteit aangeboden door de werkgever.

Wat zijn de BIK-formules voor het jaar 2023 (alleen België)?

  • Diesel:

cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 67 gr/km) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt van de auto

  • Benzine, LPG en CNG:

cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot - 82 gr/km) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijd van de auto

  • Elektronica:

cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van de auto

Opmerkingen:

  • Het minimum VAA bedraagt €1540/jaar.
Sluiten
Car policy/Autobeleid

Een autobeleid is een document waarin de rechten en plichten met betrekking tot de aankoop, de toewijzing, het gebruik en het beheer van voertuigen binnen een bedrijf worden uiteengezet, soms met inbegrip van een lijst van voertuigen die per categorie beschikbaar zijn voor werknemers.

Sluiten
EMS

Een energiebeheersysteem bewaakt en optimaliseert het energieverbruik in gebouwen of faciliteiten om kosten en emissies te beperken. Het verzamelt gegevens om mogelijkheden voor energie-efficiëntie te identificeren en regelt energieverbruikende systemen in real-time.

Sluiten
EREV

Extended Range Electric Vehicle, is een elektrisch voertuig uitgerust met een kleine interne verbrandingsmotor die als elektrische generator wordt gebruikt en waarmee, wanneer de accu's leeg zijn, deze kunnen worden opgeladen.

Sluiten
Elektrocompatibiliteitsprofiel

Een elektrocompatibiliteitsprofiel is het vermogen van een persoon om over te schakelen op een elektrisch voertuig. Het is gebaseerd op een score die afhangt van verschillende criteria, zoals de behoefte van de persoon aan autonomie, het budget en de mogelijkheid om een laadstation te installeren in of nabij de woning of het kantoor.

Sluiten
FCEV

Fuel Cell Electric Vehicle, is een voertuig dat rijdt op samengeperste vloeibare waterstof.

Sluiten
FHEV

Full Hybrid Electric Vehicle, verwijst naar hybride elektrische voertuigen met grotere accu's en krachtigere elektromotoren. Dit betekent dat ze uitsluitend met de elektrische motor kunnen werken voor korte afstanden en lage snelheden. Zelfopladende hybride. meest brandstofefficiënte van de hybride motoren.

Sluiten
FIP

Flex Income Plan, is een type werknemersregeling waarmee werknemers hun compensatie- en voordelenpakket kunnen aanpassen aan hun individuele behoeften en voorkeuren. Het voorziet hen van een vast bedrag dat zij kunnen besteden aan verschillende voordelen en vergoedingsopties.

Sluiten
HEV

Bij een hybride elektrisch voertuig assisteert een kleine elektromotor de ICE. Bij lichte belasting, bijvoorbeeld tijdens de eerste acceleratie, wordt alleen elektriciteit verbruikt. De batterij vult zichzelf aan via de energie die door de ICE en door regeneratief remmen wordt gegenereerd.

Sluiten
ICEV

Internal Combustion Engine Vehicle, is een type voertuig dat rijdt op een interne verbrandingsmotor. ICEV's zijn het meest voorkomende type voertuig en omvatten auto's, vrachtwagens en bussen, ze rijden op benzine of diesel. Ze worden veel gebruikt, maar zijn ook een belangrijke bron van luchtverontreiniging en broeikasgasemissies.

Sluiten
Modale verschuiving

Modal shift is een verandering in de manier waarop werknemers naar het werk gaan, van het gebruik van de eigen auto naar duurzamere en efficiëntere vervoerswijzen zoals openbaar vervoer, fietsen of lopen. Het doel is om het verkeer, de vervuiling en de kosten te verminderen en tegelijkertijd het welzijn van de werknemers te verbeteren en de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. Mob Box kan je helpen bij het implementeren van modal shifting door concrete mobiliteitsoplossingen te bieden.

Sluiten
TCO

De Total Cost of Ownership raamt de kosten van het bezit van een voertuig voor een onderneming door verschillende variabelen te integreren: huur, brandstof, belastingen en heffingen en fiscale aftrekbaarheid.

Sluiten
ZEV

Zero-Emission Vehicle, is een type voertuig dat geen uitstoot van vervuilende stoffen en broeikasgassen, zoals CO2, produceert. Dit maakt ze tot een zeer milieuvriendelijke optie in vergelijking met traditionele ICEV's.

Sluiten
mHEV

mild Hybrid Electric Vehicle, maakt gebruik van een benzine- of dieselmotor gecombineerd met een kleine elektromotor. Een traditionele hybride kan worden aangedreven door de batterij alleen, terwijl de batterij van de mild hybride daarvoor niet groot genoeg is.

Sluiten
sHEV

Sterk hybride elektrisch voertuig is een type hybride elektrisch voertuig dat een verbrandingsmotor combineert met een elektrische motor en een batterij met hoge capaciteit. In tegenstelling tot mild hybrides, die voornamelijk gebruik maken van de verbrandingsmotor om het voertuig aan te drijven en de elektromotor als hulpmotor, kunnen strong hybrides gedurende korte afstanden (ongeveer 50 km) alleen op elektriciteit rijden.

Interesse? Neem gerust contact op!

Neem snel een virtuele kop koffie met ons en we laten je kennismaken met onze diensten.

Een demo krijgen
Een demo krijgen

Drink snel een virtuele kop koffie met ons en we geven je een overzicht van ons aanbod.

Dank u! Uw bericht is goed ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.
Sluiten